Kablo Geri Dönüşümü

Kablo sökümünde çevreye duyarlı işlem

Kablolarda bakır, alüminyum, plastik gibi maddeler bulunur. Eski bir teknik olarak kablolar yakılarak içerisindeki bakır ya da alüminyuma ulaşılırdı. Bu yöntem ciddi boyutlarda hem çevre hem de insan sağlığına ciddi tehdit oluşturmaktadır.

Karaman Kardeşler çevreye duyarlı uygulamalarla atık kabloları öncelikle kablo uçlardan geçirerek kablo üzerindeki plastiği bakır ve alüminyumdan ayırarak atık kabloları ikincil hammadde olarak sanayiye sunmaktadır.

Metaller değenlendirilebilen özellikleri, ekonomik yaraları olması sebebi ile uzun yıllardır geri dönüşüm ürünü olarak kullanılmaktadır.

Karam Kardeşler Metal çevreye duyarlı uygulamalarla öncelikle metalleri kırıcılardan geçirip diğer atıklardan ayırarak bu metalleri hammadde olarak tekrar üretime sunmaktadır.