Yönetim Sistemleri Politikamız

Karaman Metal Temel Prensip ve İlkeler

KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMIMIZ VE POLİTİKAMIZ

Firmamızın kapsamı GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ, TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIKLARIN ARA DEPOLANMASI, ISLAHI VE BERTARAF HİZMETLERİ olarak belirlenmiştir.

Müşterilerinin isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getiren bir kuruluş olarak;

İnsana saygılı, kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, eşitlik ilkesine bağlı, açık, şeffaf ve güven veren, bilimsel ve yaratıcı düşünen bir kurum olarak; sürekli izleyerek, iyileştirme yaparak devamlı gelişen ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve iletişim sistemi örneği vermeyi,

Personel eğitimine gereken önemi vererek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak üstün nitelikli bireyleri içinde barındıran bir kurum yapısı oluşturmayı,

Kuruluşumuz faaliyetlerinde Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, Çevre ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirilmesi ve Çevre Yönetim sisteminin performansını artırarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Kuruluşumuz faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir.

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla:

  • ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemini kurduk, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.
  • TC yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.
  • Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutarız.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yasal Mevzuat ve İSG Şartlarına Uyarak, Ekip Ruhu İçerisinde Tüm Çalışanları ve Çalışan Temsilcileriyle Beraber İnsan Sağlığını Korunmak,

Üretim ve hizmetlerimiz Konusunda Tehlikeleri Kaynağında Önleyerek Riskleri Bertaraf Etmek,

Alınacak Eğitimler İle İSG Şartlarında Sürekli İyileştirmeler Yaparak Minimum Risklerle Çalışmaktır.

“Hiçbir iş; çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.”

Karaman Kardeşler ilk olarak lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ve ADR (Tehlikeli Atık Taşıma Sertifikası) sertifikalı şoförleri ile atığı bulunduğu noktadan alarak
Silivri Selimpaşa’daki tesisine getirmektedir.Tesisine kabul ettiği bu atıkları özelliklerine göre ayırıp güvenli bir şekilde depolamaktadır.Depolanan bu atıklar
daha sonra kontrolden geçirilerek yeniden kullanılabilecek olanları atık sahibinin izni ve gerekli kanunlar çerçevesinde yeniden kullanıma sunmaktadır.Hiçbir
şekilde değerlendirilemeyen atıkları lisanslı bertaraf tesislerine bertaraf edilmek üzere göndermektedir.Geriye kalan atıklar ise en uygun geri dönüşüm
yöntemleri ile tekrar imalat süreçlerine kazandırılmaktadır.